Mitt memoar

Velkomen til kurs for vaksne som har plan om å skriva om  eller fortelja om minne  og livserfaringar på andre måtar. Kurset kjem til å handle om å bygge opp lange linjer  i forteljinga - og utforming av episodar og anekdotar. 
Kurset passar for alle som ikkje er vande med å fortelje om seg sjølv.  

Og det passar ekstra godt for folk som likar å arbeide saman med andre Kurset går over seks kveldar eller føremiddagar, alt etter kva som passar best for deltakarane,  og kostar kr. 2.500,- Kursleiar blir Bjørn Enes,  journalist og grunnleggar av Memoar -  norsk organisasjon for munnleg historie. Etter kurset vil alle som følgjer opplegget ha eit dokument å dele og eventuelt publisere. Klikk her for meir informasjon om  kursplanen. Klikk her for datoar og tidsplanar for dei neste gruppene Klikk her for påmelding.