Publisering‎ > ‎

Opprett Googlekonto

For å sjå innloggingssider, redigera nettsider eller etablera bloggar i Googlesystemet (som Memoar bruklar), må du ha ein Googlekonto. 

Slik opprettar du ein Googlekonto: 

Gå til Google.com

Trykk på "Logg på" oppe i høgre hjørne. 

I innloggingsboksen som då opnar seg, trykker du på "Opprett konto"

Ein ny boks opnar seg. Der fyller du inn fornam og etternamn, 
du lagar eit brukarnamn som blir fyrste del av gmailadressa (som regel går det fint å bruka same namn som fyrste del av noverande adresse - altså namnet før @online.no eller @hotmail.com)

Deretter trykkar du på "neste" og fylgjer instruksjonane vidare. 

Du får ei @gmail-adresse, og den er innloggingsnamnet til Googlekontoen. Du treng sjølvsagt ikkje bruka den nye epostadressa til anna enn å logga inn i Google :-) 

Bjørn 

Comments