Intervju

Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie, har stor tru på og interesse for den munnlege forteljinga. 

Den er ofte eit verk i seg sjølv. Det er den eldste og mest grunnleggjande menneskelege forma for formidling av livs- og hendingsforteljingar, erfaring og kunnskap. Memoar arbeider for at den munnlege forteljinga skal få tilbake sin plass i kulturen!

Men den munnlege forteljinga er også eit utmerka råstoff for verk i andre format. Når du fortel di forteljing til andrem gjer opptak av det og analyserar opptaket etterpå, ser du ofte at den forteljinga du har lyst å skapa i skriftleg form, alt ligg ferdig i munnleg form inni deg.  Analysen av den munnlege forteljinga kan ofte visa seg å vera ein ferdig disposisjon for ditt skrivearbeid!

Derfor er intervjuopptak ein viktig del av dette kurset. Alle kursdeltakarane som ynskjer det, vil bli intervjua munnleg. Etterpå vil dei få hjelp i arbeidet med å analysera opptaket - og til å diskutera korleis dei kan vidareutvikla det.
Comments