Intervju

Kurset som strt i Bergen 27/4 2018 har til no to intervjuopptak under arbeid: 

Intervju 1 finn du her, viss du er deltakar på kurset. 

Intervju 2 finn du her, viss du er deltakar på kurset. 

Her kjem intervju 3 

og her kjem intervju 4. 

Du må vera innlogga i Google for å sjå sidene. Sjå her korleis du gjer det. 

Comments