Formidling


Dette biletet er frå eit såkalla forteljarpanel i audiotoriet på Bergen off. bibliotek. Sju forteljarar og ein intervjuar utvekslar minne om eit stort tema - i dette tilfellet eksplosjonen på Vågen i Berge, den 22. april 1944. 

Slike forteljarpanel er ein av mange måtar å formidla på.  Skal me kanhenda avslutta vårt kurs med eit liknande arrangement? 

Me skal og snakka om digital formidling - om bloggar og nettsider og sosiale media. 

Me skal snakka litt om  kampen for å få merksemd om vår forteljing i mediejungelen 

Og me skal snakka litt om å stå på ei scene som forteljar eller foredragshaldar og formidla vårt eige verk.
Comments